ตู้เครื่องมือช่าง โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก ตู้เก็บเครื่องมือ Tankothai/Products/Tool Cabinet & Trolley/Standard

PRODUCTS

ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเครื่องมือช่าง / ตู้เหล็ก/ ตู้เครื่องมือช่าง Standard (EHA)

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็ก Tanko - Standard (EHA Tool Cabinet)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็ก Tanko - Standard (EHA Tool Cabinet)

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กรุ่น Tanko EHA-7041. รองรับน้ำหนักได้ 50 Kg ต่อลิ้นชัก
ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กรุ่น Tanko EHA-7051.  รองรับน้ำหนักได้ 50 Kg ต่อลิ้นชัก
ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กรุ่น Tanko EHA-7061.  รองรับน้ำหนักได้ 50 Kg ต่อลิ้นชัก

-----------------------------------------------------------------------------------

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็ก Tanko - Standard (EHA Tool Cabinet)

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กรุ่น Tanko   EHA-10051. รองรับน้ำหนักได้ 50 Kg ต่อลิ้นชัก
ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กรุ่น Tanko   EHA-10061. รองรับน้ำหนักได้ 50 Kg ต่อลิ้นชัก
ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กรุ่น Tanko   EHA-10091. รองรับน้ำหนักได้ 50 Kg ต่อลิ้นชัก

 

สินค้าที่เกียวข้อง ตู้เครื่องมือช่าง รุ่น Tool Cabinet - Heavyduty คลิก >>