ตู้เครื่องมือช่าง โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก ตู้เก็บเครื่องมือ Tankothai/Products/Tool Cabinet & Trolley/ELA Tool Cabinet

PRODUCTS

ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเครื่องมือช่าง / รถเข็นเครื่องมือช่าง/ ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเครื่องมือช่าง ELA Tool Cabinet

ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเครื่องมือช่าง Tanko -  ELA Tool Cabinet

 

 

 

ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเครื่องมือช่าง Tanko -  ELA Tool Cabinet

 

ตู้เครื่องมือช่าง Tanko รุ่น ELA-185M
ตู้เครื่องมือช่าง Tanko รุ่น ELA-187M

ตู้เครื่องมือช่าง คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ตู้เครื่องมือช่าง รุ่นเคลื่อนย้ายได้

ตู้เครื่องมือช่าง มี 5 ลิ้นชัก ประกอบด้วย

ตู้เครื่องมือช่าง ความสูงลิ้นชักขนาด 10 cm = 1 ลิ้นชัก

ตู้เครื่องมือช่าง ความสูงลิ้นชักขนาด 15 cm = 4 ลิ้นชัก

 

คุณสมบัติพิเศษของ ตู้เครื่องมือช่าง Tanko

ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเหล็ก รถเข็นเครื่องมือช่าง ตู้เหล็ก เหมาะสำหรับงานทั่วไป

- ตู้เครื่องมือช่าง สามารถรองรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม ต่อลิ้นชัก

- ตู้เครื่องมือช่าง โครงสร้างเหล็กหนาเป็นพิเศษเกรดคุณภาพระดับสูงเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโคยเฉพาะ

- ตู้เครื่องมือช่าง ลิ้นชักใช้ระบบลูกปืนลางสไลด์แบบพิเศษสำหรับรองรับน้ำหนักได้มาก

- ตู้เครื่องมือช่าง สามารถดึงลิ้นชักออกมาได้ถึง 90%

- ตู้เครื่องมือช่าง ที่ดึงลิ้นชักเป็นอลูมิเนียมเต็มความกว้างลิ้นชักและมีแถบป้าย Label

ตู้เครื่องมือช่าง มีที่จับ Stainless ด้านข้างตัวรถ

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเครื่องมือช่าง Tanko -  ELA Tool Cabinet

ตู้เครื่องมือช่าง Tanko รุ่น ELA-185MA
ตู้เครื่องมือช่าง Tanko รุ่น ELA-187MA

ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเหล็ก รถเข็นเครื่องมือช่าง ตู้เหล็ก นำเข้ายี่ห้อ TANKO รุ่น ELA-185MA

ตู้เครื่องมือช่าง คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ตู้เครื่องมือช่าง รุ่นเคลื่อนย้ายได้ + แผงแขวนเครื่องมือ

ตู้เครื่องมือช่าง มี 5 ลิ้นชัก ประกอบด้วย

ตู้เครื่องมือช่าง ความสูงลิ้นชักขนาด 10 cm = 1 ลิ้นชัก

ตู้เครื่องมือช่าง ความสูงลิ้นชักขนาด 15 cm = 4 ลิ้นชัก

 

คุณสมบัติพิเศษของ ตู้เครื่องมือช่าง Tanko

ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเหล็ก รถเข็นเครื่องมือช่าง ตู้เหล็ก เหมาะสำหรับงานทั่วไป

- ตู้เครื่องมือช่าง สามารถรองรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม ต่อลิ้นชัก

- ตู้เครื่องมือช่าง โครงสร้างเหล็กหนาเป็นพิเศษเกรดคุณภาพระดับสูงเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโคยเฉพาะ

- ตู้เครื่องมือช่าง ลิ้นชักใช้ระบบลูกปืนลางสไลด์แบบพิเศษสำหรับรองรับน้ำหนักได้มาก

- ตู้เครื่องมือช่าง สามารถดึงลิ้นชักออกมาได้ถึง 90%

- ตู้เครื่องมือช่าง ที่ดึงลิ้นชักเป็นอลูมิเนียมเต็มความกว้างลิ้นชักและมีแถบป้าย Label

- ตู้เครื่องมือช่าง มีที่จับ Stainless ด้านข้างตัวรถ

 

หมายเหตุ

กล่องพลาสติกแบ่งพื้นที่จะมีให้เฉพาะลิ้นชักแรกเท่านั้น

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ตู้เครื่องมือช่าง รถเข็นเก็บเครื่องมือ Tanko - ELS Tool Cabinet คลิก>>

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง รถเข็นช่าง Tanko Trolley คลิก>>