ตู้เครื่องมือช่าง โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก ตู้เก็บเครื่องมือ Tankothai/Products/Hanger Rack

PRODUCTS

แผงแขวนเครื่องมือช่าง

แผงเครื่องมือช่าง แผงแขวนเครื่องมือช่าง Tanko นำเข้า จากประเทศไต้หวัน ได้ ISO 9001 โครงสร้างเหล็กหนาเป็นพิเศษ

แผงเหล็ก แผงแขวนเครื่องมือ ชั้นแขวนเครื่องมือ แผงแขวนเครื่องมือและกล่องเก็บอะไหล่

คุณสมบัติพิเศษ
- แผงเหล็ก แผงแขวนเครื่องมือ ชั้นแขวนเครื่องมือ เหมาะสำหรับจัดเก็บเพื่อความเป็นระเบียบ กับทุกๆงาน ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุง งานในห้องเก็บเครื่องมือต่างๆ
- โครงสร้างเหล็กหนาเป็นพิเศษเกรดคุณภาพระดับสูงเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโคยเฉพาะ
- สามารถใช้ร่วมกันทั้งแบบแขวนเครื่องมือและแขวนกล่องเก็บอะไหล่
- แผงเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรง

 

แผงเหล็ก แผงแขวนเครื่องมือ ชั้นแขวนเครื่องมือ แผงแขวนเครื่องมือและกล่องเก็บอะไหล่

(KR-Independent Type แผงแขวนแบบอิสระ :(ตัวหลัก) สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการจะเคลื่อนย้ายแผง
สามารถใช้งานได้ = 2 ด้าน (Wall Side Type)
จำนวนแผงทั้งหมด = 3 แผง (Piece Height)
แผงแขวนเครื่องมือและอะไหล่ = 2 แผง (Perforated Board)
แผงแขวนกล่องเก็บอะไหล่ = 4 แผง (Louvred Board)