ตู้เครื่องมือช่าง โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก ตู้เก็บเครื่องมือ Tankothai/Products/Storage Cabinet/Storage Cabinet

PRODUCTS

Storage Cabinet / ตู้เหล็กเก็บของ/ ตู้เหล็กเก็บของ Storage Cabinet

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กเก็บของ Tanko - Storage Cabinet รองรับน้ำหนักได้ลิ้นชักละ 50 Kg
 

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กเก็บของ Tanko - Storage Cabinet รุ่น EF-13W.  EF-13D.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กเก็บของ Tanko - Storage Cabinet 
รุ่น EF-33DW, EF-33D, EF33DW+KQ62, EF-36D

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง  ตู้เครื่องมือช่างติดล้อรุ่น Tanko Mobile Tool Cabinet-Heavy Duty คลิก>>