คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด ซึ่งในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของลูกค้านี้ ("คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว") จะเรียกแทนตนเองด้วยว่า "บริษัท"  บริษัทยืนยันว่าจะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ และเพื่อให้ท่านทราบว่า บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคำสั่งซื้อสินค้า (ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มธุรกิจต่างๆ) เว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หน้าเพจหรือบัญชีผู้ใช้งานในโซเชียลเน็ตเวิร์ก การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางการตลาดต่างๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ การวิจัย หรือช่องทางอื่นใด รวมถึงการติดต่อสื่อสารใดๆ กับบริษัท ซึ่งบริษัทมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

 

 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทอาจ เก็บรวบรวม หรือได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆ ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน หรือโดยอ้อมผ่านทางแหล่งที่มาอื่นๆ ซึ่งการเก็บข้อมูล หรือ ได้มาซึ่งข้อมูลจากบริษัทอื่นๆ บริษัทในเครือยัม พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ตัวแทนในการทำวิจัย  ผู้ให้บริการทางการวิเคราะห์ ตัวแทนในการทำการสำรวจความเห็น ตัวแทนในการทำการตลาด สื่อโฆษณา และตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการรับชำระและชำระเงิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นายหน้าประกัน และผู้วิเคราะห์ข้อมูล) ประเภทของข้อมูลที่แน่นอนที่บริษัทเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทในการโต้ตอบของท่านกับบริษัทและการบริการหรือธุรกรรมที่ท่านประสงค์จากบริษัท

 - เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด อาชีพ สถานที่ทำงาน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อดิจิทัล ภาพถ่าย / วีดีโอผ่านทางกล้องวงจรปิด และการบันทึกเสียง
 - เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ ที่อยู่บ้าน / ที่อยู่ที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่เพื่อการเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อเพื่อโทรกลับหรือตอบ / ตอบรับตามคำขอหรือคำถามของลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่อสำหรับการตอบรับในรูปแบบอื่นๆ (เช่น การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับท่าน)
 - เช่น ความชอบ ภาษาที่ต้องการ ประวัติการสั่งซื้อ รายการ ผลิตภัณฑ์โปรด หมายเลขการชำระเงิน สินค้าโปรด หมายเลขประจำตัวคำสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขประจำตัวการติดตาม หมายเลขประจำตัวลูกค้า หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ หมายเลขการติดตาม วันที่สั่งซื้อ วันที่จัดส่งสินค้า แหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ สถานะคำสั่งซื้อ ประเภทที่อยู่ จุดสังเกต คำสั่งพิเศษ ข้อมูลการรับสินค้า (เช่น รหัสร้านค้า วันที่ และเวลาที่มีการซื้อ)
 - เช่น ประวัติลูกค้า (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส วันเกิด) ข้อมูล การจัดส่งสินค้า ตำแหน่งที่ตั้ง และทิศทางไปที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ รหัสประจำตัวการชำระเงินของผู้ใช้บริการ ประวัติคำสั่งซื้อ
 - เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน วันที่สร้างบัญชี ชื่อของผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลประวัติส่วนตัว
 - เช่น บัตรเดบิต / บัตรเครดิต หรือข้อมูลทางธนาคารที่เกี่ยวข้อง ประเภทบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ ประเภทและรูปแบบการชำระเงิน และข้อมูลและรายละเอียดการชำระเงิน รวมถึงการคืนเงิน การปฏิเสธการจ่ายเงิน และการตัดเงินเกินจำนวน
 - เช่น Facebook, Instagram,  Tik Tok, YouTube, บัญชีผู้ใช้ LINE, Google, Twitter, เว็บไซต์ต่างๆ (เช่น Pantip และบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ของท่านในเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ) และข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากข้อมูลเหล่านี้เพื่อการสังเกตการณ์ลูกค้า เมื่อท่านติดต่อเราเกี่ยวกับการบริการผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เมื่อท่านคลิก “Like” เราบน Facebook หรือเมื่อท่านติดตามเรา หรือแชร์เนื้อหาของเราจาก Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Instagram หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้อนุญาตให้โซเชียลเน็ตเวิร์กเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านในโซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าว
 - เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากบริษัทและการตั้งค่าการสื่อสาร ของท่าน การให้คะแนนและผลตอบรับ ของของท่าน
 - เช่น คำตอบและผลของแบบสอบถามต่างๆ คำแนะนำ คำถาม ข้อเรียกร้อง การร้องเรียน ความเห็น ผลตอบรับ ประสบการณ์ที่ได้รับ คำขอ ข้อเสนอแนะ และวันเวลาที่มีการให้ข้อมูลดังกล่าว
 - เช่น ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการระบุหรือให้หลักฐานในการร้องเรียนเรายังเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและคุกกี้ (โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้) ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้ ที่ไอพีแอดเดรส   หน้าเว็บที่เข้าชม และลิงก์ที่กดเข้า พฤติกรรมการใช้จ่าย และข้อมูลที่ใช้ตลอดการใช้สินค้าและบริการของบริษัท หากมีการรวมข้อมูลใดๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นใดในการสร้างประวัติส่วนตัวของบุคคล บริษัทจะปฏิบัติกับข้อมูลอื่นและข้อมูลรวมนั้นเช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน หรือเมื่อมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น ในบางกรณี บริษัทอาจใช้บริการการชำระเงินของบุคคลภายนอกเพื่อประมวลผลในบริการบางส่วนของบริษัท ในกรณีเช่นนี้บุคคลภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้นจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก และมิใช่ตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุม และรับผิดชอบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกนั้น การให้บริการของบริษัทอาจรวมถึงการเข้าไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการบริการ หรือการที่มีการรวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการบริการ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (เช่น เว็บไซต์ ตำแหน่งที่ตั้ง แอปพลิเคชัน หรือบริการ) ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจใช้คุกกี้ของตนเอง Web Beacon หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยอิสระและอาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

- นโยบายคุกกี้
มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทรับประกันการใช้คุกกี้เท่าที่จำเป็นและรับประกันมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์นี้

- คุกกี้ประสิทธิภาพ
คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด
 

2.ทำไมเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของความยินยอมที่ท่านให้ไว้ โดยเป็นไปตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หรืออาจมากกว่าหนึ่งฐานได้แก่

1)  ฐานสัญญา เพื่อให้การบริการแก่ท่านหรือทำธุรกรรมกับท่าน
2)  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมาย
3)  ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก
4)  ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ / หรือ
5)  ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีอำนาจหรือหน้าที่

 

 

3. บริษัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 -เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญากับบริษัท เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น เพื่อให้ธุรกรรมและการบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเป็นไปโดยสมบูรณ์ เช่น การตรวจสอบ การพิสูจน์ตัวตน และการยกเลิกธุรกรรม หรือการทำให้เป็นโมฆะ เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อ การจัดส่งและยืนยัน และการเก็บรวบรวมและคืนเงินของท่าน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งสินค้า การให้บริการสนับสนุนหลังการขาย เช่น การจัดการคำร้องเรียน คำขอ ผลตอบรับ และติดตามการติดต่อที่ลูกค้าได้ริเริ่มไว้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ บริษัทเล็งเห็นว่าการบริการลูกค้าที่ดีเป็นส่วนที่จำเป็นของประสบการณ์ของลูกค้า
การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ โครงการเพื่อความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Loyalty Program) การจับรางวัล และข้อเสนอ / การส่งเสริมการขายอื่นๆ เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ โครงการเพื่อความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ การจับรางวัล และข้อเสนอ / การส่งเสริมการขายอื่นๆ การจัดงานเฉพาะกิจไม่ว่าโดยบริษัทเองหรือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งเสริมสูตรอาหารของบริษัทให้มีรสชาติที่ดี และบอกให้ท่านทราบถึงข้อมูลการตลาด การสื่อสาร การขาย คำชี้แจง ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ รวมถึง บริการโฆษณาและรางวัลจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการประมวลผลและการบริหารการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของท่าน การลงทะเบียนการจัดงานเฉพาะกิจ เพื่อประมวลผลคะแนนที่ได้รับและการแลกคะแนน / Loyalty Reward เพื่อตรวจสอบประวัติการใช้งานทั้งหมดของท่าน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้และออกคูปอง บัตรกำนัล และใบเรียกเก็บเงิน การสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านตัวแทน
 -บริษัทเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของท่าน เช่น เมื่อท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมติดตามการสื่อสารทางการตลาด และประเภทของสินค้าใดที่ท่านแสดงความสนใจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทในการเพิ่มเติมโฆษณาหรือการแนะนำสินค้าและบริการที่ตรงกับท่านที่สุดซึ่งท่านอาจมีความสนใจและปรับเปลี่ยนเฉพาะ (Personalize) ประสบการณ์ของท่านให้ตรงกับความสนใจส่วนบุคคล บริษัทอาจใช้บริการโซเชียลมีเดียในการแสดงโฆษณาและข้อเสนอพิเศษให้แก่ท่านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งในบางกรณี บริษัทจะกำหนดเป้าหมายตามความสนใจและการใช้ออนไลน์เบราว์เซอร์ของท่าน (รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท)
 -เพื่อสมัครสมาชิก พิสูจน์ตัวตน ระบุตัวตน และรับรองตัวตนท่านหรือการยืนยันตัวตนของท่าน บริษัทกับท่าน เพื่อสื่อสารกับท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการจากบริษัท และพันธมิตร ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อจัดการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำถาม คำขอ ผลตอบรับ การร้องเรียน การให้ความสะดวกสบาย ข้อเรียกร้อง ข้อโต้แย้ง หรือการชดเชย รวมถึงการสังเกตการณ์ขั้นตอนของประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่านในฐานะสมาชิกของบริษัท เพื่อช่วยเหลือท่านในการใช้บริการของบริษัท
 -เพื่อวัดระดับการใช้สินค้าและบริการของท่าน ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยทางการตลาด การทำแบบสอบถาม การทำการประเมินผล เพื่อให้ได้รู้จักท่านมากขึ้น ปรับปรุงการดำเนินการทางธุรกิจภายในบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท การปรับการบริการและเนื้อหาของบริษัทตามการตั้งค่าที่ระบุไว้ของลูกค้า การตัดสินประสิทธิภาพของแคมเปญการส่งเสริมการขายของบริษัท การระบุและแก้ไขปัญหาของสินค้าและบริการปัจจุบัน และพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ และแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อบริหาร ดำเนินการ ติดตาม สังเกตการณ์และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการให้ความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นทำงานอย่างที่ควรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อดำเนินการให้ประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและเข้าถึงระบบที่ใช้งานได้ของเราตลอดจนให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคแก่ท่านได้ การจัดการทาง IT เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินการทาง IT การจัดการระบบ การสื่อสาร การดำเนินการความปลอดภัยทาง IT และการตรวจสอบความปลอดภัยทาง IT ของบริษัท  การจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน
 -เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย และคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ / หรือ การให้ความร่วมมือต่อศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อบริษัทมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะกระทำการเช่นว่านั้น และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการ หรือคำสั่งรัฐบาล
 -บริษัท เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและความโปร่งใสของธุรกิจบริษัท เพื่อใช้สิทธิและคุ้มครองผลประโยชน์ต่างๆ ของเราเมื่อมีความจำเป็นและสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย เช่น ตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อเรียกร้องต่างๆ รวมถึง ข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียในสินทรัพย์และทรัพย์สินของบริษัท เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายการการอนุมัติ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การบริหารสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท เพื่อติดตามเหตุการณ์ เพื่อคุ้มครองจากความผิดทางอาญาและรายงานความผิดทางอาญา และคุ้มครองความปลอดภัยและความโปร่งใสของธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการอ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดี
 -ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างบริษัท หรือเหตุการณ์ที่เหมือนกันนั้น บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่านและท่านไม่สามารถให้ข้อมูลได้เมื่อบริษัทร้องขอ โปรดทราบว่าบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ด้านบนได้ เมื่อจำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับกิจกรรมใดเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะขอและรับความยินยอมของท่านแยกต่างหาก เพื่อดำเนินกิจกรรมนั้นๆโดยหลักแล้ว บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ตารางด้านล่างนี้จะแสดงรายละเอียดว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และอาจใช้ฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผล บริษัท  ขอเน้นย้ำว่าตารางด้านล่างนี้เป็นไม่ใช่รายละเอียดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทอาจดำเนินการและเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น บริษัทอาจมีวัตถุประสงค์ และ/หรือ ฐานทางกฎหมายอื่น สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้ระบุอยู่ในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งเราจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลอย่างไร

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ก) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด และรูปโปรไฟล์ของท่าน

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตั้งค่าและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีของคุณในการใช้บริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และเป็นขั้นตอนก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน

 

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงการการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาด โดยเป็นไปตามความต้องการของท่าน

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทในการทำเช่นนั้นเท่านั้น

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อซักถามและข้อร้องเรียนที่ทำโดย หรือที่เกี่ยวกับท่านเนื่องจากการบริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการบริหารจัดการการบริการ และเพื่อสื่อสารกับท่านอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบคําถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งาน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งาน

ข) ข้อมูลการชําระเงินและการทำธุรกรรม รวมถึงข้อมูลการชําระเงิน
(เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน)
และเวลา วันที่ และมูลค่าของธุรกรรม

บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการทำธุรกรรมและให้บริการแก่ท่าน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

 

บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อการดูแลลูกค้า

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการยกเลิกและการป้องกันการฉ้อโกง

ค) สถานที่และวันที่

บริษัทใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันของท่าน เพื่อให้บริษัทนำเสนอเนื้อหาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และเพื่อแสดงว่าท่านสร้างข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ใด

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเพื่อบริหารจัดการการให้บริการ

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทในการทำเช่นนั้นเท่านั้น

ง) ความคิดเห็น การสนทนา และความคิดเห็น

เมื่อท่านติดต่อบริษัทโดยตรง (เช่น ทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมาย หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือเข้าร่วมในการสนทนาออนไลน์ บริษัทอาจบันทึกคำติชมและความคิดเห็นของท่าน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการตอบคําถามหรือคำติชมของท่าน เพื่อประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และเพื่อแจ้งข้อมูลทางการตลาดและการโฆษณาของบริษัท

จ) ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
หากท่านได้ติดต่อบริษัทผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อมูลของท่าน
เช่น ชื่อ ข้อมูลโปรไฟล์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แบ่งปันกับบุคคลที่สาม ข้อมูลที่บริษัทได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวท่าน และอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

 

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งวิธีการแสดงผลข้อมูลให้กับท่าน (เช่น ภาษาที่แสดงผลให้ท่าน)

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการปรับเปลี่ยนการบริการเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับผู้ใช้ของบริษัทมากขึ้น

ฉ) ข้อมูลการใช้งาน เช่น เวลาที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ว่าการบริการเป็นอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการเพื่อปรับปรุงบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทจัดการกับข้อผิดพลาดใด ๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

 

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ รูปแบบการทำงานใหม่ๆ หรือปรับปรุงการบริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการพัฒนาและปรับปรุงบริการ

ช) ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่กำหนดไว้ข้างต้น ที่แถว ก) - ฉ)

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทรวบรวมเพื่อดำเนินการ รักษาและให้บริการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงบริการและธุรกิจและเพื่อช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการดูแลและปรับปรุงบริการ

ซ) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการ 
ตัวอย่างเช่น ความถี่ในการเข้าใช้บริการ เวลาที่ท่านใช้บริการ และระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะใช้บริการจากอุปกรณ์หลายเครื่อง และการดำเนินการอื่นๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้และเชื่อมต่อกับบริการเพื่อนําเสนอบริการให้แก่ท่านบนอุปกรณ์ของท่าน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการปรับปรุงบริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้โดยเฉพาะ

 

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการสื่อสารทางการตลาดแบบตรง

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงบริการและธุรกิจ แก้ไขปัญหาและแจ้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการและเพื่อปรับปรุงบริการโดยทั่วไป

ฌ) บันทึกไฟล์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน 
นอกจากนี้บริษัทยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแท็บเล๊ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับบริการ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ หมายเลขเฉพาะที่ใช้ระบุตัวอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการเบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับบริการผ่านอุปกรณ์เครือข่ายมือถือ IP address ของท่าน และหมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์ของท่าน (ถ้ามี)

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้และเชื่อมต่อกับบริการเพื่อนําเสนอบริการแก่ท่านบนอุปกรณ์ของท่าน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการเพื่อปรับแต่งบริการเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้

 

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการสื่อสารทางการตลาดแบบตรง

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตาม ปรับปรุงการบริการและธุรกิจ ป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง แก้ไขปัญหาและเพื่อแจ้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการและเพื่อปรับปรุงบริการโดยทั่วไป

บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล


4.บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้า เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง (เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และจัดส่งสินค้า ผู้จัดการด้านแคมเปญและการจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการจัดเก็บข้อมูลบนเซอร์เวอร์ที่เชื่อมต่อออนไลน์) ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลภายนอกอื่นใดหากบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบใดๆ หรือต้องคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

5.เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย เช่น เมื่อเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบคลาวด์แพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเพื่อการสนับสนุนด้านระบบ IT ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางรายอาจอยู่ในประเทศอื่นซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่ได้กำหนดให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่ด้อยกว่าประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปในระดับที่เพียงพอ หรือ ให้การโอนนั้นเป็นการโอนที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เช่น บริษัทอาจดำเนินการให้ได้คำรับประกันตามสัญญาจากบุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการคุ้มครองด้วยมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับที่จำเป็นต้องมีในประเทศไทยหากท่านต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าบริษัทมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศไทยอย่างไร กรุณาติดต่อบริษัทตามที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลการติดต่อของเรา" ด้านล่างนี้

6.บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ตามกฎหมายหรือระเบียบใดๆ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่นานขึ้นหากมีความจำเป็น และ / หรือ อนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมาย

7.สิทธิตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านสามารถขอใช้สิทธิตามกฎหมายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัท สิทธิดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 -การขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปิดเผยของการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่าน
 -การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน
 -การให้ลบ ทำลาย หรือ เปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 -การขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้มีการจัดรูปแบบอย่างเป็นระบบ ใช้งานกันโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือ และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น
 -การคัดค้าน หรือจำกัดบริษัทจากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 -การถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มาจากการให้ความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ ท่านสามารถต้องติดต่อบริษัทผ่านทางที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลการติดต่อของเรา" ด้านล่างนี้เพื่อใช้สิทธิเหล่านี้ คำขอในการใช้สิทธิเหล่านี้ของท่านอาจถูกจำกัดโดยกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีที่บริษัทอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุผล และกฎหมายบางประการ เช่น เหตุอันเนื่องมาจากหน้าที่ตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของบริษัท หากบริษัทจำเป็นต้องปฏิเสธ คำขอของท่าน หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่บังคับใช้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสามารถกระทำได้ อย่างไร ก็ตามบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีโอกาสได้จัดการกับความกังวลของท่านก่อนการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานที่มีอำนาจนั้น ดังนั้นเราจะยินดีอย่างยิ่งหากท่านกรุณาติดต่อ บริษัทก่อนเป็นอันดับแรก

8.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถที่ผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของพวกเขาให้ความยินยอมไว้เท่านั้น บริษัทไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ (เช่น ลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของพวกเขา ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่บริษัทไม่มีเจตนาดังกล่าว เมื่อบริษัทได้ทราบถึงการกระทำดังกล่าว บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถออกในเวลาที่เหมาะสมหรือจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเฉพาะที่บริษัท สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้การที่ท่านใช้บริการของบริษัท ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านมีความสามารถตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการใช้บริการของ บริษัท หากท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านกําลังใช้บริการโดยได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว บริษัทอาจกำหนดข้อจํากัดในการใช้บริการบางอย่างในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านมีอายุครบตามที่กำหนด หากท่านเชื่อว่าบริษัทได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากมีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือ  ผู้อนุบาล โปรดแจ้งให้บริษัททราบผ่าน ติดต่อเรา และระบุหมวดเป็นคำขอเจ้าของข้อมูล หากบริษัทได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมทางกฎหมายโดยไม่ได้มีเจตนา  บริษัทจะระงับการใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้องและจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ / หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของบริษัททันที

 

9.บริษัทอาจแก้ไขหรือปรับปรุงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม เมื่อแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ฯลฯ การแก้ไขหรือปรับปรุงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันจะมีผลเมื่อเราได้เผยแพร่ลงบน tankothai.com

 

10.หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ บริษัทยินดีที่จะช่วยเหลือหากท่านต้องการขอข้อมูล เสนอแนะ หรือร้องเรียนใดๆ บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

 -การใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดคลิก ติดต่อเรา  แล้วระบุหมวดเป็น การใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
 -ติดต่อเรา  เลือกหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว